Cele

Obserwuję jak bardzo dzięki ciężkiej pracy wspomaganej środkami z Unii Europejskiej zmienia się nasz kraj, nasz region, nasze otoczenie. Zdaję sobie sprawę jak wiele jest jeszcze możemy zrobić, uczestnicząc w tworzeniu polityki europejskiej, stanowiąc prawo w budowaniu i tworzeniu naszej europejskiej rzeczywistości. To nasze najważniejsze wyzwanie na najbliższe lata.