z Regionu

Dni Nagrody LUX w Polsce

2017-11-06 12:12

W dniu 27 października br. uczestniczyłem w uroczystym otwarciu Dni Nagrody Filmowej Parlamentu Europejskiego LUX w Polsce, które odbyło się w kinie Muranów w Warszawie. Wydarzenia zorganizowane zostało przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Dni Nagrody LUX to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie kulturalne obejmujące swoim zasięgiem wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Finałowe filmy, dzięki tłumaczeniom na 24 oficjalne języki UE, trafiają do widzów w całej Europie, inicjują ogólnoeuropejską debatę w ważnych kwestiach społecznych. 

Nagroda LUX to wyjątkowa inicjatywa Parlamentu Europejskiego. Prezentowane w ramach nagrody filmy przedstawiają różnorodność tradycji europejskich, rzucają światło na proces integracji i budowania Europy, promują uniwersalne wartości europejskie, a także skłaniają do refleksji nad naszymi ideałami, normami oraz codziennością.

W trakcie przemówienia wygłoszonego podczas wydarzenia podkreśliłem szczególny wkład kina dla rozwoju kultury, ale również rolę kinematografii w europejskiej gospodarce. Według szacunków przemysły kultury i przemysły kreatywne generują 4,2% PKB Unii Europejskiej, zapewniając 7 mln miejsc pracy, głównie w małych przedsiębiorstwach. Kino europejskie napotyka również na trudności, w tym te wynikające z rozdrobnienia geograficznego kontynentu oraz barier językowych i dystrybucyjnych.

Wśród tegorocznych finalistów nominowanych do Nagrody LUX znajduje się „Krew Saamów” Amandy Kernell, „120 Uderzeń Serca” Robina Campillo, oraz „Western” Valeski Grisenbach. Laureat Nagrody LUX zostanie wybrany przez posłów Parlamentu Europejskiego 15 listopada. Zwycięski film otrzyma wsparcie finansowe na międzynarodową dystrybucję oraz tłumaczenia na 24 oficjalne języki Unii Europejskiej.