z Regionu

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

2017-02-22 13:34

We wtorek, 21 lutego 2017 roku, z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego wziąłem udział w organizowanych przez Gminną Bibliotekę w Samsonowie zawodach „Potyczki językowe”.

W wydarzeniu wzięli udział także uczniowie Gimnazjum w Samsonowie.  

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w celu zwrócenia uwagi na rosnącą liczbę języków zagrożonych i ginących, do których zalicza się 43% wszystkich aktualnie używanych języków.

Duża liczba języków istnieje dziś jedynie w formie mówionej, co stwarza zagrożenie dla ich przetrwania. Szczególnie dotyczy to języków ludów autochtonicznych w Ameryce Południowej, Azji oraz Oceanii. Należy kontynuować wysiłki na rzecz ochrony tych języków m.in. poprzez opracowanie odpowiednich materiałów edukacyjnych, a także promowanie nauki tych języków wśród kolejnych pokoleń.  

W Polsce obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego mają na celu promocję poprawnej polszczyzny oraz podniesienie świadomości językowej.