z Parlamentu

Afrykańska diaspora, zrównoważone użytkowanie oceanów

2018-09-28 10:51

W poniedziałek, 24 września odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego. Zorganizowano publiczne wysłuchanie na temat "Zaangażowania afrykańskiej diaspory w celu promowania skutecznej polityki współpracy na rzecz rozwoju".

 

 

 źródło: https://www.france24.com/en/20170120-reporters-burundi-refugees-pierre-nkurunziza-tanzania-uganda-rwanda

 

Następnie rozpatrzono i przyjęto poprawki dotyczące 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP24), które będą przedstawione Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Głosowano również nad opinią dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Kolejnym punktem spotkania była dyskusja na temat decyzji w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich (OCT) oraz zrównoważonego użytkowania oceanów. Głosowano również nad poprawkami do sprawozdania w sprawie finansowania rozwoju edukacji i kontrowersji wokół potencjalnego finansowania administracji Burundi za pośrednictwem unijnego instrumentu na rzecz pokoju w Afryce.