z Parlamentu

Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji z dnia 11 lipca 2018 roku

2018-07-13 12:05

 Dnia 11 lipca 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji. W drodze głosowania przyjęto cztery sprawozdania, które dotyczyły: zmiany dyrektywy świadczeń audiowizualnych usług medialnych, Europejskiego Korpusu Solidarności, politycznych strategii społecznych na rzecz zatrudnienia w strefie euro oraz budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019.

W związku z budżetem na rok budżetowy 2019, w dalszym ciągu Komisja boryka się z problemem dotyczącym niedofinansowania programów „Erasmus +” oraz „Kreatywna Europa”. Zaplanowano zwiększenie środków na programy dotyczące mobilności artystów oraz organizacji promujących i monitorujących sektor kultury.

Następnym punktem posiedzenia było omówienie sprawozdania dotyczącego ochrony osób zgłaszających przypadki łamania praw Unii. Ochrona sygnalistów jest niezwykle ważna, ze względu miedzy innymi na wolność słowa. Działania niezgodne z prawem obejmują szeroki wachlarz sektorów. Dzięki temu możemy zacząć budować pewną równowagę. Sygnaliści działają w interesie publicznym i dotyczą one każdego obywatela krajów członkowskich.

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył wielojęzyczności oraz polityki komunikacyjnej Komisji. Jest to niezwykle ważne, ponieważ wciąż walczymy z barierami językowymi. Dokumenty i informację na stronach dostępne są w niewielu językach urzędowych. Komisja chce dotrzeć również do obywateli, którzy nie są wstanie sami przetłumaczyć potrzebnych informacji, dlatego działania idą w stronę inwestowania w narzędzia służące do automatycznych tłumaczeń we wszystkich językach urzędowych.

źródło: https://www.google.com/search?q=edukacja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPpdbB6ZvcAhWEJlAKHVn5AZ8Q_AUICigB&biw=1920&bih=969#imgrc=prPvXLFSumVD2M:

Następnie zostały przedstawione priorytety prezydencji austriackiej przez ministra edukacji Heinza Faßmanna, ministra ds. młodzieży Jukuane Bogner-Strauß, ministra kultury Gernota Blümela oraz ministra sportu Heinza-Christiana Strachego. Jednym z głównych celów prezydencji jest wspieranie sektora edukacji, który jest elementem warunkującym przyszłość społeczeństw europejskich. Z tym się wiążą dalsze negocjacje dotyczące programu Erasmus. Program ten jest jednym z największych sukcesów Unii Europejskiej i jest symbolem wspólnie dojrzewającej młodzieży, współpracy pomiędzy uniwersytetami oraz instrumentem tworzącym tożsamość europejską. Co więcej, z badań wynika, że osoby, które wzięły w nim udział mają niższy wskaźnik bezrobocia, łatwiej im znaleźć pracę i budować ścieżkę kariery. Dodatkowo zostaną podjęte działania, które mają na celu uproszczenie wszelkiej biurokracji oraz aby niezbędne dokumenty były dostępne we wszystkich językach urzędowych. Kolejnym ważnym priorytetem prezydencji austriackiej są negocjacje w kwestii uznawania dyplomów ukończenia szkół średnich i wyższych we wszystkich państwach europejskich. Co więcej w kwestii sportu, jest to obszar jednoczący. Prezydencja ma w planach zwiększenie przychodów z sektora sportowego, inwestowanie i kontrolowanie obiektów sportowych i szkolnych. Kolejną ważną częścią tego sektora jest walka z dopingiem. W planach jest stworzenie kodeksu antydopingowego i wprowadzenie surowych kar prawnych za jego stosowanie.

W nowym europejskim programie pt.: „Agenda na rzecz kultury” ważne jest zwrócenie uwagi na to, że kultura to specyficzna dziedzina. Dlatego trwają działa nad wykorzystaniem wskaźników jakościowych, a nie tylko ilościowych, aby wspomóc rozwój tego sektora i umożliwić jak najlepszą ocenę postępów. Wpłynęłoby to pozytywnie na oglądalności czy na tworzenie się nowych gałęzi sztuki. Nowy program jest ważny dla synchronizowania Unii Europejskiej, ponieważ aż 36% Europejczyków nie uczestniczyło w żadnej działalności kulturalnej przez ostatni rok. Inwestycje w technologie cyfrowe to kluczowy aspekt, ponieważ ułatwiłyby dostęp do informacji związanych z wydarzeniami kulturalnymi i przyczyniłoby się do zwiększenia zainteresowania tą dziedziną.