z Parlamentu

Równy dostęp do edukacji oraz finansowanie kultury

2018-06-07 18:12

Dnia 7 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji, podczas którego odbyły się dwa głosowania w związku ze sprawozdaniami dotyczącymi „Przewozu dóbr kultury”, którego sprawozdawcą jest Santiago Fisas Ayxelá oraz „Budżet na 2019 r. - mandat do rozmów trójstronnych”, którego sprawozdawcą jest Morten Løkkegaard. Oba sprawozdania zostały przyjęte. Kolejnym punktem obrad było omówienie projektu pt.: „Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro”, którego sprawozdawcą jest Nikolaos Chountis. Powodem powstania projektu jest znaczne obniżenie poziomu edukacji w większość państw członkowskich Unii Europejskiej. Dodatkowo według sprawozdawcy w chwili obecnej system edukacji stara się wyłącznie spełnić wymogi rynku pracy, a nie zakłada również rozwoju.

Co więcej, Unia Europejska powinna zapewnić równy dostęp do edukacji i rozwoju. Instytucje unijne powinny współpracować z państwami członkowskimi w tym zakresie. Przede wszystkim warto rozwijać program ERASMUS +, ponieważ wielu ludzi uważa to za doskonałe doświadczenie. Dodatkowo polityka zatrudnienia jest w dużej mierze uzależniona od poziomu edukacji. Dlatego wniosek o finansowanie osób młodych w postaci stypendiów, staży, może polepszyć stopień ich zatrudniania. Strefa polityczna strefy euro musi rozwijać strefę edukacji już od najmłodszych lat.

Pani Silvia Costa podkreśliła, że ważne jest, aby stawiać nowe kryteria dla edukacji, aby doprowadzić do zmian w poziomie edukacji w najuboższych krajach. Inwestowanie w edukacje może się odbywać za pomocą stypendiów, które miałyby dać szanse na rozpoczęcie edukacji lub jej kontynuowanie. Co więcej, edukacja to nie tylko szansa na przyszłe zatrudnienie, ale przede wszystkim to rozwój.

Poruszono również kwestię sprawozdania z posiedzenia grupy monitorującej ds. Brexitu. Dobrą informacją jest to, że negocjacje dotyczące partnerstwa przyspieszyły. Prognozy przewidują, że jesienią rozpoczną się negocjacje dotyczące programu ERASMUS +, jak i uznawania dyplomów. Nawiązuje to do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jednakże, zapewniono, że wszelakie kwalifikacje zawodowe oraz dyplomy będą uznawane i program ERASMUS + będzie funkcjonował poprawnie do 2021 roku.

Następnym punktem posiedzenia było omówienie Analizy pt.: „EFSI a kultura, edukacja, młodzież i sport - wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w obszarach polityki należących do kompetencji Komisji Kultury i Edukacji”. Prezentacja przygotowana przez Pana Mike’a Coyne’a i Malin Carlberg uwzględniła fakt, że wszystkie obszary, jakimi zajmuje się Komisja Kultury i Edukacji złożone są głównie z czynników ludzkich. Dobrze byłoby stworzyć odrębne zalecenia dla każdego działu, ale jest to trudne. Przyszłe fundusze strukturalne i inwestycyjne mają na celu wzrost i rozwój społeczny i zawodowy w czynniku ludzkim.

Ostatnim punktem posiedzenia była prezentacja dotycząca średnioterminowego przeglądu programu „Europa dla Obywateli” oraz wymiana poglądów z Komisją Europejską na temat następcy tego programu. Celem programu jest działanie demokratyczne oraz wspieranie sieci miast. Program „Europa dla Obywateli” pokazał swoją wartość na skale europejską i należy polepszyć widoczność tego programu oraz integrować go z innymi. To, co zostało rozpoczęte w programie „Europa dla obywateli” będzie podtrzymywane w nowym programie o innej nazwie. Nadal będzie kontynuowane wsparcie dla krajowej sieci kontaktów ze względu na to, że przyniosło to założone efekty. Nie ma potrzeby zmieniać instrumentów, które się sprawdziły.

Źródło: https://www.euractiv.pl/section/demokracja/opinion/instrument-dla-obywateli-europy/