z Parlamentu

Finansowanie rozwoju i redukcja ubóstwa za pomocą technologii

2018-05-18 16:06

W dniach 16-17 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Komisji Europejskiej omówili sprawozdanie dotyczące finansowania pomocy rozwojowej i wywiązywania się przez państwa członkowskie z ich zobowiązań na tym polu. Kolejne dyskusje dotyczyły uwzględnienia wydatków na rozwój w Wieloletnich Ramach Finansowych UE na lata 2021–2027 oraz powiązania pomocy humanitarnej z rozwojową w Sudanie. Następnie w drodze głosowania przyjęty został projekt opinii w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem.

 

Podczas wymiany poglądów z Komisarzem Europejskim ds. Pomocy Humanitarnej Christosem Stylianidesem podkreśliłem potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się poprzez inwestycje w samowystarczalne rolnictwo, zwróciłem się do utrzymania wysokich standardów etycznych wśród personelu misji humanitarnych oraz zaapelowałem o przygotowanie dokumentu umożliwiającego wdrażanie unijnego Konsensusu w sprawie pomocy humanitarnej. Z kolei w czasie dyskusji z Komisarzem Europejskim ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju Nevenem Mimicą zaznaczyłem, że unijna polityka rozwojowa powinna być sprzężona z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zwróciłem się o przygotowanie dokumentu implementacyjnego do europejskiego Konsensusu w sprawie rozwoju, a także poprosiłem o omówienie stanu negocjacji nad nowym Układem z Kotonu regulującego współpracę rozwojową pomiędzy UE a krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP).

 

W dalszej części posiedzenia omówiona została przyszła współpraca na rzecz rozwoju pomiędzy UE a Wielką Brytanią po jej wystąpieniu ze Wspólnoty planowanym na marzec 2019 r. W czasie interesującej debaty zatytułowanej „Digitalizacja w służbie rozwojowi” przedyskutowane zostały metody zmniejszania ubóstwa za pomocą innowacyjnych technologii wykorzystujących sieci internetowe i komórkowe.

Źródło: www.kachwanya.com

 

Następnie posłowie uczestniczący w delegacji do Gwinei w dniach 3-7 kwietnia przedstawili sprawozdanie z wyjazdu, którego celem była ocena efektywności pomocy rozwojowej w tym kraju. Ostatnim punktem posiedzenia była wymiana poglądów z przedstawicielem agencji ONZ ds. uchodźców (UNHCR) oraz członkami parlamentarnej delegacji do Ugandy w dniach 7-11 maja. Uczestnicy dyskusji omówili działania na rzecz poprawy jakości życia uchodźców w Ugandzie, która gości na swoim terytorium blisko 1,4 miliona uciekinierów z różnych krajów afrykańskich, w których toczą się konflikty zbrojne.