z Parlamentu

Reforma Unii Afrykańskiej i wizyta w Senegalu

2018-04-26 14:45

W dniach 23-24 kwietnia uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego. W drodze głosowania przyjęty został dokument dotyczący wzmocnienia praw kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE, projekt rezolucji na temat nadchodzących negocjacji nad nową umową o partnerstwie między UE a grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, a także projekty opinii w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, łamania praw rdzennej ludności na świecie oraz przyszłości produkcji żywności i rolnictwa.

 

Obecny na posiedzeniu stały przedstawiciel Unii Afrykańskiej przy UE przedstawił główne kierunki planowanych reform organizacji w takich dziedzinach, jak rządy prawa, rozwiązywanie konfliktów i integracja gospodarcza na kontynencie. Ważnym punktem posiedzenia była dyskusja dotycząca nadzoru nad funduszami powierniczymi UE na rzecz przeciwdziałania przyczynom masowej migracji. W tym kontekście przedstawione zostały sprawozdania z dwóch równoległych wizyt Komisji Rozwoju w połowie lutego: w Republice Środkowoafrykańskiej i Senegalu. Miałem okazję przewodniczyć drugiej delegacji, aby ocenić wdrażanie projektów w ramach Nadzwyczajnego funduszu powierniczego na rzecz Afryki. Podczas pobytu w Senegalu udało nam się ustalić, że fundusz realizuje ustalone cele, przeciwdziałając przyczynom migracji do Europy, takim jak ubóstwo i bezrobocie w regionie.

Wizyta w Senegalu

 

Kolejnym omawianym tematem była inicjatywa UE na rzecz poprawy warunków pracy w sektorze tekstylnym w krajach rozwijających się. Zagadnienie to nie zostało wybrane przypadkowo - 24 kwietnia 2013 r. doszło do katastrofy w Dhace, stolicy Bangladeszu, w której w wyniku zaniedbań BHP zginęły 1134 osoby, a blisko 2,5 tys. odniosło obrażenia.

 

W czasie dyskusji na temat odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi podkreślono potrzebę ochrony lasów w krajach rozwijających się. Następnie miała miejsce wymiana poglądów z dyrektorem Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga, w ramach której zaapelowałem o zwiększenie wsparcia UE dla parku, którego przyroda pada ofiarą masowego kłusownictwa i działań zbrojnych.

 

Podczas rozmowy z podsekretarzem generalnym ONZ ds. humanitarnych posłowie zaapelowali o lepszą koordynację działań humanitarnych pomiędzy organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi. Następnie omówiony został przyszłoroczny budżet UE w kontekście pomocy rozwojowej. Ostatnim tematem posiedzenia była umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem. W czasie dyskusji posłowie podkreślili potrzebę skutecznego integracji krótkoterminowej pomocy humanitarnej z długofalową współpracą rozwojową, zapewniając w ten sposób ciągłość wsparcia dla krajów dotkniętych konfliktami i katastrofami.