z Parlamentu

Kultura w dobie globalizacji oraz finansowanie programów edukacyjnych

2018-04-26 14:39

Dnia 25 kwietnia uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. Spotkanie rozpoczęło się od przegłosowania dużą większością głosów sprawozdań dotyczących unowocześnienia systemów edukacji w UE, barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury, wykonania unijnej strategii na rzecz młodzieży, a także projektu opinii na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej pozwalającej na kierowanie petycji do Komisji Europejskiej przez milion obywateli Unii.

 

W dalszej części posiedzenia posłowie rozpatrzyli projekt opinii dotyczącej wykorzystania możliwości płynących z globalizacji w dziedzinie handlu międzynarodowego. Podczas dyskusji zaznaczono, że kultura i edukacja nie mogą być traktowane w taki sam sposób jak dowolne dobra i usługi na światowym rynku oraz podkreślono znaczenie wymiany kulturowej pomiędzy UE a jej partnerami dla tworzenia nowych miejsc pracy w kontekście globalizacji.

 

Źródło: www.euexperts.eu

 

Ostatni punkt posiedzenie dotyczył wydatków na kulturę i edukację w ramach przyszłorocznego budżetu UE. W tym kontekście posłowie zaapelowali o zapewnienie w odpowiedniego finansowania w 2019 r. programom Erasmus+, Kreatywna Europa oraz Europa dla Obywateli, doceniając ich dotychczasową rolę w budowaniu europejskiej tożsamości oraz poprawianiu szans na zatrudnienie Europejczyków.