z Parlamentu

Ochrona dzieł sztuki i integracja uchodźców omawiane w PE

2017-11-10 14:28

W czwartek 9 listopada uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. Podczas spotkania przedyskutowane zostały dwa zagadnienia: przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi dziełami sztuki oraz integracja społeczna uchodźców poprzez projekty artystyczne.

Nielegalny handel zrabowanymi dziełami sztuki to z jednej strony problem konfliktów zbrojnych, ale także działalności grup terrorystycznych, które w ten sposób finansują swoją aktywność. Dla przykładu tzw. Państwo Islamskie uczyniło sprzedaż obiektów kultury jednym z głównych źródeł swoich przychodów. Dlatego też Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie przepisów przeciwdziałających nielegalnemu przywozowi dóbr kultury z państw spoza UE i ich obrotowi. Główne założenia propozycji zostały zaprezentowane przez Pierre’a Moscovici, Komisarza do spraw Gospodarczych i Finansowych, Podatków i Ceł. Poinformował on, że propozycja nowego rozporządzenia Komisji zakłada zaostrzenie kontroli na granicach zewnętrznych Unii oraz zintensyfikowanie współpracy celnej z krajami tranzytowymi takimi jak Turcja. Podczas dyskusji posłowie wyrazili swoje poparcie dla tej inicjatywy, podkreślając, że rabunek dzieł sztuki jest równoznaczny z atakiem na cywilizację i wykorzenianiem dziedzictwa kulturowego.


Źródło: Erik Hermans (Wikimedia Commons)

Druga część posiedzenia poświęcona była tematyce integracji społecznej uchodźców poprzez inicjatywy artystyczne. Dyskusja rozpoczęła się od prezentacji wyników badań naukowców, do których należeli Alison Phipps, Rasoul Nejadmehr, Rosanna Lewis i Polly Martin. Badacze scharakteryzowali różne podejścia do tematu uchodźców w kulturze i sztuce, obejmujące zarówno projekty utrwalające ksenofobię, jak i jej przeciwdziałające. Rutyna posiedzenia została dosyć nieoczekiwanie przełamana przez krótki występ utalentowanej śpiewaczki pochodzenia afrykańskiego, przebywającej w Europie w charakterze uchodźcy. Podczas debaty zaproponowałem, by do wspomnianych projektów kulturalnych włączać również inicjatywy sportowe ukierunkowane na integrację uchodźców. Moja sugestia została pozytywnie przyjęta przez posłów i obecnych badaczy, którzy podkreślili, że sport jest integralnym elementem kultury, który powinien być uwzględniany podczas organizacji inicjatyw mających na celu wspieranie włączania uchodźców w lokalne społeczności. Mając to na uwadze, wraz z posłem Santiago Fisasem zainicjowałem projekt pilotażowy ukierunkowany na integrację społeczną uchodźców poprzez sport, którego implementacja jest przewidziana na przyszły rok. Mam nadzieję, że ta i podobne inicjatywy wspierane przez UE przyczynią się do lepszego zrozumienia pomiędzy Europejczykami i osobami przybywającymi na nasz kontynent. Ponadto wierzę, że mogą one pomóc uchodźcom w lepszym zrozumieniu europejskich norm i wartości, co pozwoli nam uniknąć konfliktów społecznych w przyszłości.