z Parlamentu

Konkurs na staż w Brukseli!

2017-09-12 15:14

Bogdan WENTA

Poseł do Parlamentu Europejskiego

zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką Unii Europejskiej na staż w biurze poselskim w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

OPIS STAŻU:

Staż będzie odbywał się w biurze posła w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Staż rozpocznie się w październiku 2017 (dokładny termin do ustalenia), czas trwania stażu to 3 miesiące. Za każdy miesiąc stażysta będzie dostawał wynagrodzenie w kwocie ustalonej przez posła. Stażysta będzie brał udział w pracach związanych z działalnością posła w Parlamencie Europejskim, m.in. w posiedzeniach Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Rozwoju.

PROFIL KANDYDATÓW:

 - studenci oraz absolwenci szkół wyższych woj. świętokrzyskiego oraz małopolskiego następujących kierunków: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, ekonomia, socjologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo oraz  inne kierunki związane z Unią Europejską;

- wymagana biegła znajomość języka angielskiego, znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem;

- kandydaci mogący pochwalić się dobrymi wynikami w nauce oraz aktywnością społeczną i obywatelską.

REKRUTACJA:

Osoby zainteresowane stażem proszone są o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: bogdan.wenta@europarl.europa.eu do dnia 20 września 2017 roku.

 

Po rozpatrzeniu wszystkich aplikacji wybrani kandydaci zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.

 

źródło: www.scienceinpoland.pap.pl