z Parlamentu

Brexit a Komisja Kultury

2017-09-04 11:00

Brexit a Komisja Kultury

Poniedziałkowe spotkanie rozpoczęło się od komunikatu, w którym przewodnicząca Komisji Kultury wyraziła swoje niezadowolenie z ograniczenia funduszy przeznaczonych na działalność kulturową oraz medialną. W dalszej części mieliśmy okazję wysłuchać raportu grupy roboczej nadzorującej proces opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię w kontekście kultury. Przewodniczący Komisji – Bogdan Zdrojewski wskazał zasadnicze kompetencje oraz podkreślił kulturowy obszar pracy grupy.
Sprawozdawca zaznaczył, że do tej pory odbyły się trzy rundy negocjacyjne, jednakże tylko dwie z nich dotyczyły kwestii technicznych. Pomimo początkowych trudności w prowadzneiu negocjacji, grupie udało osiągnąć się osiągnąć pierwsze porozumienia, uzyskując tym samym dobry grunt pod dalszą współpracę. Jednym z sukcesów komisji nadzorującej jest wynegocjowanie wzajemnego uznawania dyplomów po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Wciąż nierozstrzygnięta kwestią pozostaje uznawanie kwalifikacji uzyskanych już po Brexicie oraz mobilność studencka. Podkreślony został natomiast fakt, iż jednym z powodów, dla których Wielka Brytania zdecydowała się na opuszczenie Unii był właśnie swobodny przepływ osób.

Źródło: EP Audiovisual

W dalszej części spotkania odniesiono się do kwestii szkolnictwa na terytorium UE. Stwierdzono, iż należy podjąć działania mające na celu podniesienie atrakcyjności pracy nauczyciela oraz pomóc mu odnaleźć się w coraz to zmieniających się realiach.  Zwrócono uwagę na potrzebę poprawy jakości kształcenia. Ustalono, iż należy uczynić edukację bardziej przystępną, aby zachęcić uczniów oraz zainteresować ich mniej popularnymi dziedzinami.