z Parlamentu

Wiceprzewodniczący Intergrupy Sport

2015-01-14 17:15

W nawiązaniu do poprzedniej informacji o utworzeniu Intergrupy Sport, chciałbym poinformować o wybraniu mnie na wiceprzewodniczącego Intergrupy Sport w Parlamencie Europejskim. Wraz ze mną wiceprzewodniczącymi zostali posłowie: Emma McClarkin z Wielkiej Brytanii (EKR), Olli Rehn z Finlandii (ALDE) i Virginie Rozière z Francji (S&D).

Sekretarzem Intergrupy wybrany został Theodoros Zagorakis z Grecji (EPL).

Przewodniczącymi Intergrupy Sport są Marc Tarabella z Belgii (S&D) oraz Santiago Fisas Ayxelà z Hiszpanii (EPL).

Intergrupa Sport będzie służyć jako platforma komunikacji. Ponadto organizowane przez nią wydarzenia, jak chociażby seminaria, w końcu nadadzą sportowi należne miejsce w świadomości Europejczyków. Przed członkami Intergrupy stoją takie wyzwania jak: zachowanie integralności sportu, propagowanie dobrego zarządzania, lepsza ochrona praw własności, silniejsze wsparcie dla sportu masowego, lepsze wykorzystanie sportu jako narzędzia poprawiającego stan zdrowia oraz uznanie społecznej roli sportu.