z Parlamentu

Zwiększenie budżetu na program Erasmus+

2017-07-13 16:00

Członkowie Parlamentarnej Komisji Kultury i Edukacji w zatwierdzonej we wtorek uchwale uzgodnili, że dodatkowe środki są potrzebne na ufundowanie programu Erasmus + po 2020 roku, aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego oświadczyli, że społeczne i regionalne środki mogą również zostać wykorzystane przez Państwa członkowskie do zwiększenia dotacji na rzecz mobilności i do spójnej implementacji programu.Uchwała podkreśla pozytywny wpływ programu Erasmus+ w dziedzinach edukacji i szkoleń w Europie, wymagając przy tym konkretnych działań na przestrzeni kolejnych lat, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby ludności.


źródło: http://www.eppgroup.eu/sites/default/files/styles/large/public/photo/2014/10/14-10-01%20CULT%20Comm%20hearing%2C%20Navracsics-25.jpg?itok=Vrrs0i6B

Uchwała zaleca następujące kroki:

- Ujednolicenie priorytetów kolejnej wersji programu Erasmus+ z priorytetami nowych Unijnych strategii oraz programów fundowanych przez Unię

- Państwa członkowskie powinny zwiększyć starania, aby zapewnić płynne rozpoznanie punktów ECTS zdobytych podczas wymian Erasmus

- Sektor programu zajmujący się profesjonalną edukacja oraz szkoleniami powinien zostać usprawniony, aby stał się bardziej nowoczesny i przystawalny do wymagań ery cyfrowej, a także umożliwił łatwiejszą mobilność dla uczestników szkoleń.

Pełny Parlament będzie głosował nad uchwałą we wrześniu podczas sesji plenarnej w Strasbourgu.