z Parlamentu

Głosowanie dotyczące walki z wykorzystywaniem seksualnym oraz debata na temat budżetu

2017-07-04 19:23

29ego czerwca brałem udział w obradach Komisji Kultury i Edukacji w Parlamencie Europejskim.

Podczas obrad odbyło się głosowanie nad opinią do wdrożenia dyrektywy o walce z wykorzystywaniem seksualnym dorosłych i dzieci oraz dziecięcą pornografią.  Opinia została zaakceptowana przez Komisję Kultury i Edukacji.

Podczas zebrania Komisji mieliśmy również okazję gościć przedstawiciela Humanistycznego Uniwersytetu w Utrechcie, który przekazał Komisji wyniki badań na temat wyznawania wspólnych wartości w Europie.

W konkluzji badań opisano różnice w wartościach pomiędzy krajami, a jako potencjalne rozwiązanie zaproponowane zostało zwiększenie poziomu wymiany kulturowej oraz dążenie do zwiększenia wagi wspólnych wartości takich jak tolerancja oraz demokracja na terenie całej Unii Europejskiej.

źródło: http://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/umbrellas_resized.jpg

Następnie debatowaliśmy na temat budżetowania projektów kulturalnych oraz edukacyjnych, zgodnie podkreślając wagę oraz potrzebę dofinansowywania takich inicjatyw jak Kreatywna Europa oraz Euranet Plus.

Opisany został również budżet projektu Erasmus + na lata 2018 - 2020 i rozplanowane zostały wydatki na szkolenia oraz edukację, a także poszczególne podprogramy dla młodzieży.

Ostatnim tematem posiedzenia były przygotowania na Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018. Opisany został stan przygotowań oraz spożytkowanie dotychczasowych wydatków z budżetu na 2017 rok.

We wspólnej debacie z członkami Komisji Europejskiej określone zostały główne cele inicjatywy takie jak między innymi ochrona dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważony rozwój turystyki kulturalnej. Pochwalona została również produktywna współpraca z Radą Europy oraz wieloma organizacjami międzynarodowymi, takimi jak między innymi UNESCO oraz Google Cultural Institute.