z Parlamentu

Intergrupa Sport utworzona!

2014-12-11 17:53

Mam ogromną przyjemność ogłosić kolejny sukces w Parlamencie Europejskim, a mianowicie utworzenie, po raz pierwszy w historii Parlamentu, intergrupy Sport. Dla mnie, jako osoby związanej przez całe życie ze sportem jest to szczególnie ważne, gdyż pozwoli to mi i innym posłom na promowanie zdrowego trybu życia w stopniu jeszcze bardziej usystematyzowanym i skutecznym, zarówno w Parlamencie jak i poza nim, a także na wspólne wpływanie na kształtowanie polityki sportowej.

 

Należy pamiętać, że sport to nie tylko ten zawodnik, czy ta drużyna. To także ogromny przemysł, mający wpływ na wiele mniejszych biznesów. Wraz z przyjęciem Traktatu Lizbońskiego, sport stał się kompetencją UE. Sport stanowi 3,7% europejskiego PKB, daje zatrudnienie 15 mln osób i jest niezbędny do osiągnięcia spójności społecznej, zdrowia publicznego i wzrostu gospodarczego. Ma ogromny wpływ na liczne obszary polityki: integrację społeczną, edukację, zdrowie, rynek wewnętrzny, politykę regionalną, itd.

 

Na tym jednak korzyści sportu się nie kończą. Ma także wielkie znaczenie edukacyjne. Może także pomóc w walce z nierównościami, czy szeroko pojętymi oszustwami, w tym korupcją, dopingiem lub ustawianiem zakładów.

Intergrupa Sport będzie doskonałą platformą komunikacji, a organizowane przez nią wydarzenia, w tym np. seminaria, powinny w końcu nadać sportowi należne miejsce w świadomości Europejczyków.

 

Dialog między organizacjami sportowymi i instytucjami UE ma kluczowe znaczenie. Zorganizowany dialog już od jakiegoś czasu istnieje w kontaktach z Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej, poprzez chociażby Forum Sportu UE i 5 Grup Eksperckich powołanych przez unijny Plan Pracy dla Sportu na lata 2014-2017.

 

Skąd pojawił się u nas pomysł stworzenia takiej intergrupy?

 

Możliwości tak zorganizowanego i regularnego dialogu nie istniały dotychczas w kontaktach z Parlamentem Europejskim. Jednak PE pokazał już w przeszłości, że zdecydowanie wspiera rozwój europejskiej polityki w dziedzinie sportu, a powstanie Intergrupy to wręcz milowy krok w tym kierunku. Wyzwania przed nami stojące są liczne: zachowanie integralności sportu, propagowanie dobrego zarządzania, lepsza ochrona praw własności, silniejsze wsparcie dla sportu masowego, lepsze wykorzystanie sportu jako narzędzia poprawiającego stan zdrowia oraz uznanie społecznej roli sportu.