z Parlamentu

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE

2014-12-01 12:29

W dniach od 28 listopada do 3 grudnia w Strasburgu odbywało się Posiedzenie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE. Do grupy AKP (ang. ACP) należy 79 państw z Afryki, Karaibów i regionu Pacyfiku. Moja obecność na posiedzeniu wynika z mojego członkostwa w Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.

 

Ponadto, jestem współsprawozdawcą raportu w sprawie strategii rozwoju sektora prywatnego, w tym innowacji, na rzecz zrównoważonego rozwoju, właśnie w krajach AKP. W dniach od 1 do 3 grudnia, trwała sesja plenarna podczas której odbyło się głosowanie w sprawie mojego raportu. Raport został jednogłośnie przyjęty.

Sprawozdanie, nad którym pracowałem wspólnie z Arnaldo Andrade Ramosem z Republiki Zielonego Przylądka podkreśla znaczenie skutecznej współpracy prywatno-publicznej, w tym w zakresie dialogu między władzami lokalnymi i krajowymi oraz sektorem prywatnym.

 

Uznaje ono też znaczenie sprzyjającego otoczenia biznesowego oraz przejrzystości, praworządności i konkurencyjnego sektora prywatnego, a także faktu, iż sektor prywatny jest jednym z narzędzi dla wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w krajach AKP.

Co więcej, nasze sprawozdanie podkreśla potrzebę wzmocnienia instytucji i rządów z myślą o wspieraniu zwiększonego udziału sektora prywatnego w gospodarce formalnej.

 

Zauważamy, że jako największy na świecie dostawca pomocy rozwojowej, odpowiadający za ponad 50% jej całości na świecie, Unia Europejska powinna być liderem w walce z ubóstwem.