z Parlamentu

Handel surowcami z miejsc objętych konfliktami zbrojnymi

2014-11-13 15:03

Bogdan Wenta zaprezentował projekt opinii do rozporządzenia ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.