Aktualności

Walka z ubóstwem poprzez technologię

2018-10-11 10:40

Grupa EPL uważa, że cyfryzacja i innowacje technologiczne są motorem zrównoważonego rozwoju i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

"Cyfryzacja jest silnym motorem rozwoju: cyfrowe technologie i możliwości mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ubóstwa poprzez poprawę konkurencyjności gospodarek państw rozwijających się i zmniejszenie bezrobocia. Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą zapewnić wystarczające fundusze na usprawnienie technologii cyfrowych we wszystkich aspektach unijnej polityki rozwoju"- powiedział europoseł Bogdan Wenta, rzecznik Grupy w Komisji Rozwoju, a także autor raportu na temat cyfryzacji na rzecz rozwoju.

Tekst stanowi reakcję Parlamentu na strategię Komisji Europejskiej "Digital4Development”, opublikowaną w ubiegłym roku i włączającą technologie i usługi cyfrowe do unijnej polityki rozwojowej.

Według najnowszych badań ponad połowa ludności na świecie nie ma dostępu do internetu  W czasach, gwałtownego rozwoju cyfryzacji ten brak dostępu jest poważnym wyzwaniem dla rozwoju, ponieważ pogłębia różnice społeczne. Jednocześnie liczba  użytkowników telefonów komórkowych przewyższa liczbę osób mających dostęp do elektryczności, urządzeń sanitarnych lub czystej wody.

źródło: Grupa EPL

Korzyści płynących z połączenia nowych technologii z polityką rozwoju jest wiele.  Jak wskazano w raporcie, e-handel może być skutecznym narzędziem w tworzeniu lepszych miejsc pracy i wyrównywania różnic, a technologie cyfrowe umożliwią najuboższym i najbardziej wrażliwym społecznościom dostęp do podstawowych usług takich jak zdrowie, edukacja czy dostęp do wody i energii elektrycznej. Narzędzia ICT mogą zostać wykorzystane do rozpowszechniania informacji podczas klęsk żywiołowych i katastrof,. Wreszcie nowe technologie mogą również przynieść korzyści sektorowi rolnemu - największemu sektorowi gospodarki w Afryce.

"Cyfryzacja i innowacje technologiczne są ważnymi narzędziami zrównoważonego rozwoju i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, z ogromnym potencjałem w zakresie ograniczania ubóstwa, tworzenia miejsc pracy, zwiększania konkurencyjności, a nawet świadczenia pomocy humanitarnej. Niwelowanie różnic w dostępie do technologii cyfrowych musi odgrywać istotną rolę i być uwzględniane we wszystkich działaniach UE i państw członkowskich na rzecz współpracy rozwojowej.: Ułatwienie dostępu do łączności szerokopasmowej musi być podstawą tych działań, a Europa może przyczynić się do osiągnięcia tego celu - podkreśla Bogdan Wenta.