Aktualności

Pytanie pisemne ws. piractwa treści europejskich w Arabii Saudyjskiej

2018-10-08 10:23

Na początku września wysłałem do Komisji Europejskiej pytanie pisemne ws piractwa telewizyjne w Arabii Saudyjskiej wykorzystującego europejskie treści o nastepującym brzmieniu:

Według doniesień prasowych podmiot działający pod nazwą „beoutQ” na terytorium Królestwa Arabii Saudyjskiej trudni się nieuprawnionym i nielegalnym nadawaniem licznych europejskich treści sportowych i rozrywkowych. Europejskie podmioty prawa autorskiego wielokrotnie kontaktowały się na piśmie z Arabsatem – operatorem satelity, z którego nadawane są kanały ‘beoutQ’. Niestety do tej pory Arabsat nie podjął żadnych kroków w celu zaprzestania nadawania tych kanałów. Piractwo telewizyjne jest bardzo poważnym problemem dla wszystkich europejskich podmiotów prawa autorskiego i dostawców treści, a brak szybkiego dochodzenia i podjęcia konkretnych działań spowoduje poważne szkody finansowe i wizerunkowe dla tych podmiotów i ich licencjobiorców.

Czy Komisja wie o przypadku „beoutQ” w Królestwie Arabii Saudyjskiej?

Jeżeli tak, jakie konkretne działania zamierza podjąć, aby pomóc europejskim podmiotom prawa autorskiego i producentom treści, którzy są w tej sytuacji dotkliwie poszkodowani?

źródło: http://www.indiantelevision.com/

5 października otrzymałem następującą odpowiedź od Marii Gabriel, Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa:

Komisja Europejska jest świadoma nielegalnej działalności prowadzonej przez BeoutQ polegającej na nieuprawnionym przechwytywaniu, rozpowszechnianiu i nadawaniu treści należących do europejskich podmiotów prawa autorskiego.

Komisja Europejska poruszyła tę kwestię podczas ostatniego spotkania w ramach dialogu w sprawie handlu i inwestycji między Unią Europejską a Radą Współpracy Państw Zatoki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 r. w Brukseli. Komisja zamierza również skorzystać z kanałów dwustronnych i zaapelować do rządu Arabii Saudyjskiej o poszanowanie międzynarodowych zobowiązań podjętych przez to państwo w dziedzinie praw własności intelektualnej oraz o niezwłoczne zablokowanie pirackich transmisji prowadzonych przez BeoutQ.

Królestwo Arabii Saudyjskiej jest umawiającą się stroną konwencji berneńskiej[1] oraz Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS). Unia Europejska jest umawiającą się stroną porozumienia TRIPS i jest również zobowiązana do wypełnienia obowiązków określonych w art. 1–21 konwencji berneńskiej. Unijne podmioty prawa autorskiego mogą zatem wystąpić z powództwem sądowym w Arabii Saudyjskiej przeciwko każdemu, kto narusza ich prawa przewidziane w konwencji berneńskiej i porozumieniu TRIPS.

Komisja Europejska będzie w dalszym ciągu wspierać ochronę i właściwe egzekwowanie praw własności intelektualnej na całym świecie w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami.

 

 

[1]     Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych.