Aktualności

Pytanie pisemne ws. rozstrzygnięcia sporu między FIBA a Euroligą

2018-09-28 12:47

Na początku września wysłałem pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej do Komisji Europejskiej o następującej treści:

Dnia 9 listopada 2017 r., w odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie o plan rozgrywek Euroligi, Komisja podzieliła naszą opinię na temat znaczenia drużyn narodowych i wezwała Międzynarodową Federację Koszykówki (FIBA) oraz organizację Euroleague Commercial Assets (ECA) do znalezienia rozwiązania sporu dla dobra zarówno samych sportowców, jak i całej dyscypliny. 

Osiem miesięcy później wciąż nie podjęto żadnych decyzji w tej kwestii, a dalszy upływ czasu tylko będzie tylko pogłębiał problem. Liczba koszykarzy, którzy wezmą udział w rozgrywkach krajowych nie sięga 30%, a lepsi gracze nie zostaną do tych rozgrywek dopuszczeni przez kluby. Nie po raz pierwszy ECA zaplanowała rozgrywki w terminach nakładających się z zawodami z udziałem drużyn narodowych.

Czy Komisja podejmie niezbędne kroki, by zapobiec naruszaniu praw konkurencji i znaleźć rozwiązanie korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron? 

Czy Komisja otworzy postępowanie w tej sprawie, biorąc w szczególności pod uwagę swoją decyzję z grudnia 2017 r.? 

Czy Komisja zgadza się, że należy w trybie pilnym wszcząć postępowanie w tej sprawie, biorąc pod uwagę fakt, że wszelkie próby pośrednictwa między FIBA i ECA zawiodły?

źródło: https://dublingazette.com/news/councillor-courts-basketball-facility/

28 września otrzymałem następującą odpowiedź od komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialnej za Komisję Konkurencji:

Według orzecznictwa sądów UE zasady sportowe ustanowione przez federacje sportowe podlegają unijnym regułom ochrony konkurencji, gdy federacje albo przedsiębiorstwa i osoby, których zasady te dotyczą, prowadzą działalność gospodarczą. Przy tym założeniu, ograniczające zasady sportowe są zgodne z prawem UE, jeżeli mają prawnie uzasadniony cel i jeżeli wprowadzane przez nie ograniczenia są właściwe i proporcjonalne do osiągnięcia tego celu. 

W swojej decyzji z dnia 8 grudnia 2017 r. Komisja potwierdziła, że reguły konkurencji mają zastosowanie do sportu oraz uznała rolę i autonomię międzynarodowych federacji sportowych w zakresie dążenia do uzasadnionego celu, jakim jest zapewnienie uczciwości i właściwego funkcjonowania sportu oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

W decyzji tej Komisja uznała, że ustalanie kalendarza imprez sportowych może stanowić jeden ze środków podejmowanych przez federacje w celu zapewnienia właściwej organizacji sportu, w zależności od cech charakterystycznych danej dyscypliny. Aby takie środki były jednak zgodne z regułami konkurencji, muszą być proporcjonalne, opierać się na jasnych, obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriach i nie mogą służyć wykluczeniu konkurentów z rynku. 

Komisja jest w dalszym ciągu zdania, że w tym kontekście zainteresowane podmioty z sektora sportu muszą stanąć na wysokości zadania, aby wypełnić swoje obowiązki oraz znaleźć skuteczne rozwiązania i mechanizmy rozstrzygania sporów, na jakie zasługują kibice i sportowcy. 

Komisja będzie w dalszym ciągu uważnie monitorować zachowanie Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA) i organizacji Euroleague Commercial Assets (ECA).