Aktualności

Umiejętności cyfrowe a edukacja

2018-09-27 17:54

W poniedziałek, 24 września miało miejsce posiedzenie Komisji Kultury i Nauki, Młodzieży i Sportu Parlamentu Europejskiego. Podczas posiedzenia rozpatrzono projekt opinii dotyczący Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Ponadto odbyło się również wysłuchanie publiczne dotyczące podstawowych cyfrowych umiejętności życiowych niezbędnych do sprostania wyzwaniom epoki cyfrowej. Poruszono też kwestię, w jaki sposób technologie cyfrowe wzbogacają proces nauki i jak szerokie możliwości edukacyjne oferują.

 

 

 

źródło: https://doc-research.org/2018/01/new-doc-research-project-social-consequences-digitalisation/

 

Postęp technologiczny i wszelkie zmiany technologiczne sprawiają, iż cyfryzacja gospodarki ma wpływ na nasze codzienne życie. Automatyzacja, robotyzacja i digitalizacja będą miały wpływ w dużym stopniu na kwestie związane z zatrudnieniem i wyglądem miejsc pracy.

Dlatego szkoły muszą przygotować studentów na szybsze zmiany gospodarcze i społeczne i wykorzystywać najnowsze technologie, by wspomagać proces edukacji. Konieczne będzie rozwijanie nowych umiejętności u uczniów pozwalających na szybkie dostosowanie się postępującego rozwoju technologicznego.