Aktualności

Posiedzenie plenarne w Strasburgu, 10-13 września

2018-09-18 17:01

W dniach 10-13 września 2018 roku uczestniczyłem w posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

W poniedziałek, 10 września, dyskutowaliśmy o projekcie sprawozdania w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności, nad którym głosowaliśmy we wtorek. Omówiliśmy również projekt sprawozdania w sprawie umacniania wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE, którego sprawozdawcą był poseł Krzysztof Hetman. Głosowanie nad tym sprawozdaniem odbyło się następnego dnia.

We wtorek, 11 września, miała miejsce debata z premierem Grecji  Alexisem Tsiprasem na temat przyszłości Europy. W swym wystąpieniu premier apelował o przestrzeganie przez państwa członkowskie i ich obywateli fundamentalnych wartości Unii, a mianowicie solidarności, spójności społecznej i dobrobytu.

Tego samego dnia dyskutowaliśmy również nad projektem sprawozdania autorstwa Janusza Lewandowskiego w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce oraz nad projektem sprawozdania o równoważności inspekcji polowych stosowanych w Brazylii, którego sprawozdawcą jest poseł Czesław Siekierski. 

 

źródło: https://www.euractiv.fr/section/euro-finances/news/la-commission-taxe-continue-le-combat-sur-l-optimisation-fiscale

          W środę, 12 września, przewodniczy Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił orędzie o stanie Unii, proponując plan działania na rzecz współtworzenia większej, zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Unii. Podkreślił również sukces Wspólnoty w zwalczaniu kryzysu gospodarczego i w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Ponadto przegłosowaliśmy projekt dotyczący dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym oraz skierowanie jej do dalszych prac. Zanim dyrektywa wejdzie w życie, prace nad jej ostatecznym kształtem będą prowadzone wspólnie przez Parlament Europejski, Komisję Europejską oraz Radę Unii Europejskiej.

 Dyrektywa służy rozwojowi europejskiej, w tym polskiej, kultury i tożsamości narodowej. Jest odpowiedzią na brak skutecznych mechanizmów chroniących małych, lokalnych wydawców. Narodowi twórcy w starciu z gigantami i wielkimi korporacjami nie mają żadnych szans w skutecznym egzekwowaniu praw autorskich. Dyrektywa ma jedynie na celu wprowadzenie mechanizmu skutecznej ochrony praw autorskich europejskich artystów, wydawnictw i dziennikarzy, jak również zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników Internetu.

Na zakończenie, w czwartek, 13 września, odbyła się debata nad projektem sprawozdania o podwójnych normach jakości produktów na jednolitym rynku oraz głosowanie nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.