Aktualności

PE omawia uznawanie kompetencji, wsparcie dla młodzieży i prawo do informacji

2018-01-26 10:39

We wtorek 23 stycznia Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego rozpoczęła swoje pierwsze noworoczne posiedzenie od serii głosowań. Przyjęte zostały sprawozdania dotyczące różnych elementów absolutorium budżetowego za rok 2016, międzynarodowego uznawania doświadczenia i kompetencji w ramach programu Europass oraz transgranicznych roszczeń o zwrot dzieł sztuki zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych.

W ramach dyskusji nad sprawozdaniem na temat Europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej posłowie podkreślili potrzebę dostosowania systemów szkolnictwa w UE do wyzwań związanych z nowymi technologiami oraz rozwijanie na wczesnych etapach edukacji kompetencji na rzecz zatrudnialności. Później miało miejsce wysłuchanie publiczne na temat nowej strategii UE na rzecz ludzi młodych. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji młodzieżowych, takich jak Skauci i Europejskie Forum Młodzieży, prezentując swoje spojrzenie na priorytety dokumentu. Ich aktywny udział jest gwarancją, że nowa strategia będzie realizować interesy młodych Europejczyków.

Prezentacja bułgarskiej prezydencji

Kluczowym punktem porządku obrad była prezentacja priorytetów bułgarskiej prezydencji w Radzie UE. Minister oświaty i nauki Bułgarii Krasimir Valchev poinformował, że do priorytetów jego resortu należy rozwijanie umiejętności cyfrowych i zapewnienie stabilnej przyszłości młodym ludziom. Szef resortu ds. młodzieży i sportu Krasen Kralev zaznaczył, że jego ministerstwo będzie się skupiało na promowaniu wartości europejskich poprzez sport oraz walce z dopingiem i manipulacjami wyników rozgrywek. Odpowiadając na moje pytanie dotyczące implementacji tego ostatniego założenia, minister Kralev zapewnił, że prezydencja bułgarska będzie dążyła do pogłębienia współpracy z agencją Interpol oraz zorganizuje spotkania grup ekspertów zajmujących się tą tematyką. Z kolei wiceminister kultury Amelia Gesheva podkreśliła, że najistotniejszymi zagadnieniami z perspektywy jej resortu będzie zamknięcie negocjacji dotyczących dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, wypracowanie jednolitych praw autorskich w UE oraz promowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały również dwa projekty dziennikarskie zakładające współpracę agencji prasowych na rzecz rzetelnego informowania o sprawach europejskich i przeciwdziałania rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości. Chwaląc obie inicjatywy, zaproponowałem, żeby podobnymi działaniami objąć sferę kulturalną w ramach istniejących lub przyszłych projektów. Jednocześnie podkreśliłem, że informowanie o wydarzeniach związanych z kulturą powinno się odbywać wielu językach, dzięki czemu wiadomości te będą docierać do jak największej liczby Europejczyków.