Aktualności

Wolność mediów, aktywność młodzieży i współpraca z Afryką

2017-11-24 13:14

W dniach 22-23 listopada uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. Spotkanie rozpoczęło się od przegłosowania dwóch sprawozdań: pierwszego na temat programu Kreatywna Europa wspierającego europejską działalność artystyczną oraz drugiego dotyczącego wdrażania w państwach członkowskich Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Następnie miała miejsce debata na temat pluralizmu i wolności mediów w Unii Europejskiej. Wśród wyzwań zostały wymienione w tym kontekście działania zmierzające do podporządkowania mediów jednemu ośrodkowi wpływu oraz szerzenie propagandy i publikowanie fałszywych wiadomości (tzw. fake news). Posłowie wyrazili przekonanie, że media mogą służyć nie tylko demokracji, ale także indoktrynowaniu społeczeństwa. Ponadto, w późniejszej części spotkania grupa naukowców wypowiedziała się na temat zagrożeń płynących ze wzrostu liczby nieprawdziwych informacji oraz wiążącej się z nią radykalizacji społecznej, czyli zjawisk, jakie możemy obecnie zaobserwować.

Bez wątpienia najbardziej emocjonującym momentem posiedzenia była prezentacja laureatów Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego. Pierwsza miejsce przypadło pani Gabrieli Jelonek z Mrzeżyna, autorce projektu „Erasmus Evening”. Jej promująca otwartość kulturową inicjatywa opierała się na serii audycji radiowych z udziałem obcokrajowców biorących udział w wymianach studenckich w ramach programu Erasmus. Pozostałe wyróżnione projekty również skupiały się na propagowaniu europejskich wartości w przestrzeni publicznej i sferze medialnej. Gratulując publicznie laureatom Nagrody podkreśliłem, że przesłaniem łączącym trzy zwycięskie projekty jest pozytywna wizja wspólnej Europy, której tak bardzo dzisiaj potrzebujemy.

Wraz z posłanką Krystyną Łybacką oraz laureatami Nagrody: Moniką Elend, Gabrielą Jelonek i Tiesem Gijzel.

Obecny na spotkaniu Tibor Navracsics, Komisarz Europejski ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu przedstawił priorytety europejskiej strategii na rzecz ludzi młodych i promowania sportu. Należy do nich dalsze zwiększane mobilności młodzieży oraz rozwijanie jej kompetencji językowych i przedsiębiorczości. Podczas dyskusji Komisarz odpowiedział na moje pytanie dotyczące wsparcia Komisji dla włączania społecznego osób niepełnosprawnych poprzez sport, zapewniając, że istnieją projekty w ramach programu Erasmus+ na rzecz realizacji tego celu.

Ostatnim punktem posiedzenia była wymiana poglądów na temat współpracy UE i Afryki w zakresie edukacji, kultury i zaangażowania politycznego młodzieży, w której gościnnie uczestniczyli członkowie delegacji Parlamentu Panafrykańskiego. Podczas dyskusji podkreślono rolę Parlamentu Europejskiego w promowaniu zrównoważonego rozwoju korzystnego zarówno dla Europy, jak i Afryki. Nawiązując do nowego Europejskiego Konsensusu na rzecz Rozwoju, którego byłem sprawozdawcą, zaakcentowałem potrzebę inwestowania w młodzież w ramach pomocy rozwojowej. Istotnym elementem tego działania jest wspieranie dostępu do nauczania w Afryce, w tym wśród ludzi młodych znajdujących się w obozach dla uchodźców wewnętrznych. Ponadto wyraziłem swoje poparcie dla stworzenia unijno-afrykańskiej inicjatywy na wzór istniejącego już Europejskiego Korpusu Solidarności, co pozwoliłoby na wymianę wolontariuszy pomiędzy dwoma kontynentami i rozwiązywanie naszych problemów wspólnymi siłami.