Aktualności

Kielce - Europejskie Miasto Sportu 2018!

2017-12-14 09:38

Kielce - Europejskie Miasto Sportu 2018!

Miasto Kielce na uroczystej gali w Parlamencie Europejskim w Brukseli, która odbyła się 6 grudnia 2017 roku, zostało wyróżnione tytułem Europejskiego Miasta Sportu 2018. Wręczenie okolicznościowej flagi oraz dokumentów poświadczających zdobycie tego tytułu to efekt wielomiesięcznych starań posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Wenty oraz Urzędu Miasta Kielce na czele z prezydentem Wojciechem Lubawskim. To właśnie z inicjatywy eurodeputowanego miasto rozpoczęło starania o przyznanie tego ważnego tytułu.

Miano Europejskiego Miasta Sportu przyznawane jest ośrodkom wyróżniającym się wysokim poziomem kultury fizycznej, propagującym zasady „fair-play”, zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną, budowaniem poczucia wspólnoty oraz propagującym włączenie społeczne poprzez sport. 

Komisja ewaluacyjna, która odwiedziła miasto w sierpniu, doceniła ważną rolę, jaką sport odgrywa w życiu codziennym mieszkańców Kielc. Goście pochwalili nie tylko obiekty sportowe, ale również licznie działające w mieście stowarzyszenia i związki sportowe, a także organizację wielkich imprez sportowych, promocję zdrowego trybu życia oraz integrację niepełnosprawnych poprzez sport.

- Kielce mogą być dumne, z sukcesów odnoszonych w sporcie zawodowym, ale i uprawianym amatorsko przez mieszkańców miasta. – powiedział poseł Wenta – To wyróżnienie, na które zasłużyliśmy, musimy przekuć w dobrą kooperację i współpracę z innymi miastami Europy poprzez wspólne projekty, które pozwolą jeszcze bardziej dynamicznie rozwijać miasto w zakresie sportu.