Aktualności

Sesja plenarna w Strasburgu, 13-16 listopada 2017

2017-11-12 10:00

Nagroda filmowa LUX 2017: zwycięzca zostanie ogłoszony w Strasburgu

Przewodniczący Parlamentu Antonio Tajani ogłosi zwycięzcę edycji nagrody filmowej LUX 2017 we wtorek podczas ceremonii w Strasburgu. Zwycięzcę tegorocznej edycji nagrody filmowej LUX poznamy w Strasburgu we wtorek 14 listopada. W tym roku finalistami są: 120 uderzeń serca Robina Campillo (Francja), Krew Saamów Amandy Kernell (Szwecja, Norwegia, Dania) i Western Valeski Grisebach (Niemcy, Bułgaria, Austria). Parlament Europejski sfinansuje napisy w 24 językach urzędowych UE do trzech filmów, które znalazły się w finale. Laureat nagrody filmowej LUX 2017 LUX zostanie wybrany przez posłów. Film będzie promowany, zostanie też dostosowany do potrzeb osób z upośledzeniami wzroku i słuchu.

 

Walka z dumpingiem: nowe zasady chroniące pracę i przemysł w UE

Finałowe głosowanie Parlamentu nad nowymi zasadami walki z dumpingiem i subsydiowaniem eksportu przez kraje trzecie. Celem nowych przepisów jest przeciwstawianie się nieuczciwym praktykom handlowym, stosowanym przez kraje trzecie, w których państwo głęboko ingeruje w gospodarkę. Nieformalne porozumienie pomiędzy parlamentarnymi negocjatorami oraz Radą zawarto 3 października, ale musi być ono zaakceptowane przez cały Parlament. Unikalne w skali światowej zasady handlowe UE zakładają przestrzeganie, przez partnerów i producentów spoza Unii, międzynarodowych standardów dotyczących prawa pracy oraz ochrony środowiska.

 

Zakupy w sieci: wzmocnienie ochrony praw konsumentów

Lepsza ochrona konsumentów przed oszustwami oraz szybsze wykrywanie nieuczciwych firm powinno stać się możliwe dzięki nowymi unijnym przepisom. Debata i głosowanie końcowe w tej sprawie odbędą się we wtorek. Dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów zwiększą się uprawniania krajowych organów odpowiedzialnych za wykrywanie przypadków naruszeń praw konsumenckich w internecie i za eliminowanie takich praktyk. Poprawi się też koordynacja działań tych organów w całej UE.

 

Bezpieczeństwo na drogach: urządzenia wspomagające kierowcę obowiązkowe

Nowe urządzenia zwiększające bezpieczeństwo samochodu powinny być standardowo montowane, powiedzą posłowie we wtorek. Urządzenia wspomagające kierowcę, takie jak utrzymywanie prędkości, utrzymywanie samochodu na pasie ruchu oraz automatyczne systemy hamowania powinny być standardowym wyposażeniem wszystkich nowych samochodów osobowych, furgonetek, ciężarówek i autobusów, zgodnie z projektem rezolucji przygotowanym przez parlamentarną Komisję Transportu.

 

Parlament zamierza przyjąć rezolucje w sprawie praworządności w Polsce

Stan dialogu Unii Europejskiej z polskimi władzami na temat przestrzegania zasad państwa prawa i demokracji będzie przedmiotem debaty plenarnej i głosowania w Parlamencie w środę. W styczniu 2016 roku Komisja Europejska rozpoczęła rozmowy z polskimi władzami w oparciu o procedurę "Ramowych rozwiązań dla systemowych zagrożeń dla państwa prawa”.Rezolucja, która ma być głosowana w środę nie jest prawnie wiążąca.

 

Malta: państwo prawa w centrum uwagi

Po brutalnym zabójstwie dziennikarki śledczej posłowie omówią we wtorek stan praworządności na Malcie, a środę przyjmą rezolucję. Wtorkowa debata będzie drugą na temat Malty. Jest t konsekwencja zabójstwa czołowej maltańskiej blogerki śledczej Daphne Caruany Galizii i wzrostu obaw, że wolności w tym kraju są ograniczane, a sądownictwo i policja są zakładnikami władzy wykonawczej. Tuż po zakończeniu debaty odbędzie się uroczystość w obecności prezydenta Tajaniego i rodziny Caruany Galizii, której imię otrzyma sala konferencji prasowych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Brukselska sala prasowa nosi imię Anny Politkowskiej, zamordowanej rosyjskiej dziennikarki śledczej.

 

„Paradise papers”: skandal dotyczący rajów podatkowych

Niedawno ujawnione “Paradise papers” odsłaniające ukryte zasoby światowych elit finansowych, będą przedmiotem debaty. Dokumenty opracowane przez międzynarodowe konsorcjum dziennikarzy śledczych pokazują, w jaki sposób najbogatsi chronią swoje zasoby zagranicą, minimalizując, w niektórych przypadkach, rachunki podatkowe.

 

Reforma systemu azylowego: rozpoczęcie rozmów z rządami UE o systemie dublińskim

Parlament będzie gotowy do rozpoczęcia rozmów na temat zmian w unijnym systemie azylowym, po tym jak mandat negocjacyjny do rozmów z rządami UE zostanie zatwierdzony o północy, we wtorek. Proponowane zmiany w tak zwanych przepisach dublińskich mają na celu zlikwidowanie słabości obecnego systemu i zapewnienie, że państwa UE przyjmą odpowiedzialność, akceptując sprawiedliwe rozmieszczenie osób ubiegających się o azyl w UE.

 

Posłowie wspierają utworzenie funduszu dla partnerów na Wschodzie

Utworzenie funduszu powierniczego dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, powinno stać się konkretnym rezultatem szczytu Partnerstwa Wschodniego, w listopadzie 2017, mają nalegać posłowie podczas debaty we wtorek i głosowania w środę. W projekcie rezolucji zarekomendowano również utworzenie „Partnerstwa Wschodniego+” dla krajów stowarzyszonych, które osiągnęły postępy we wdrażaniu reform mających prowadzić do ich przystąpienia do unii celnej, unii cyfrowej, unii energetycznej i strefy Schengen oraz do zniesienia opłat roamingowych.

 

Źródło: Biuletyn Parlamentu Europejskiego, Redakcja polska