Aktualności

Finansowanie programu Erasmus+

2017-09-18 11:33

W przyjętej w czwartek rezolucji Parlament Europejski zdecydował, że program Erasmus+ po 2020 roku musi zostać rozbudowany, aby dotrzeć do jak największej grupy ludzi.  W związku z tym, należy zwiększyć budżet programu, a dysponowanie środkami musi przebiegać w sposób bardziej strategiczny.
Podwyższenie środków na finansowanie programu pozwoli na pełne odblokowanie jego potencjału. Środki społeczne oraz regionalne przyczynią się do podwyższenia grantów.

 

Podczas debaty posłowie podkreślili, że istnieje ryzyko, iż wiele z wysokiej jakości projektów może zostać odrzucone ze względu na brak zasobów w ramach programu. Ponadto posłowie są przeciwni próbom finansowania innych inicjatyw, takich jak Europejski Korpus Solidarności ze środków programu Erasmus+.

Zdaniem Posła Bogdana Wenty „Program Erasmus+ jest i będzie inwestycją w wiedzę, umiejętności i kompetencje, których beneficjentami są zarówno osoby indywidualne, w tym niepełnosprawne, organizacje, jak i całe społeczeństwo, i dlatego zwiększenie środków na rozwój programu jest tak ważne dla przyszłych pokoleń Europejczyków.”

 

Rezolucja zaleca również:

- Państwa członkowskie powinny dołożyć większych starań, w celu zapewnienia płynniejszego rozpoznania punktów ECTS zdobytych w trakcie wymiany.

- Program powinien położyć większy nacisk na uczeniu się przez całe życie, uwzględniając formalne i nieformalne sposoby zdobywania wiedzy.

- Kształcenie zawodowe i szkolenia w ramach programu Erasmus+ muszą zostać zmodernizowane i dostosowane do ery cyfrowej.

- Ulepszenie mobilności oraz praktyk w ramach programu.

- Zdobycie dodatkowych środków z innych funduszy.

 

Ponadto, uzgodniono, że Parlament powinien wspierać działania na rzecz zawierania umów oraz kontynuację mobilności studentów oraz nauczycieli po Brexicie.