Aktualności

Sesja plenarna w Strasburgu, 15-18 maja 2017

2017-05-14 12:00

Negocjacje w sprawie Brexitu: debata z Tuskiem i Junckerem

W środę rano posłowie ocenią wyniki posiedzenia Rady Europejskiej, na którym zatwierdzono wytyczne dotyczące negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie jej wystąpienia z UE. W debacie wezmą udział przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker. Parlament Europejski przyjął 5 kwietnia kluczowe zasady i warunki, jakim powinno być podporządkowane przyszłe porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.Posłowie uznali w swojej rezolucji za priorytet zapewnienie równego i uczciwego traktowanie obywateli Unii mieszkających w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich mieszkających w UE. Wszelkie ustalenia przyjęte w wyniku negocjacji między UE i Wielką Brytanią będą musiały uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego.

 

Sekretarz Generalny ONZ António Guterres wygłosi przemówienie w Parlamencie

Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, który objął urząd w styczniu, wygłosi przemówienie do posłów, w środę, w południe. Sytuacja w Syrii, kryzys związany z uchodźcami oraz rola UE we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju, powinny znaleźć się wśród tematów poruszonych przez Sekretarza Generalnego ONZ.

 

Filmy i telewizja w sieci bez granic

Dzięki nowym przepisom użytkownicy z UE, którzy zapłacili za dostęp do filmów lub seriali publikowanych w sieci, będą mogli obejrzeć je również podczas podróży za granicę. Debatę zaplanowano na środę, głosowanie na czwartek. Obywatele UE podróżujący za granicę często nie mogą skorzystać tam z wykupionych w swoim kraju usług dostępu do treści internetowych, takich jak filmy, seriale telewizyjne, muzyka, gry lub widowiska sportowe.

 

Przyszłość Europy: jak okiełznać z globalizację

Posłowie omówią sposoby rozwiązania problemu negatywnych skutków globalizacji UE. Punktem wyjścia do debaty są sugestie i uwagi Komisji. Dyskusja na temat wezwań globalizacji jest częścią szerszej debaty na temat przyszłości Europy, zainicjowanej w rezolucjach przyjętych przez Parlament w lutym i w tzw. Białej księdze, w której Komisji przedstawiła pięć możliwych scenariuszy przyszłego rozwoju UE.

 

Przeciw marnowaniu jedzenia                  

Posłowie zaproponują działania, które mają doprowadzić, w 2030 roku, do zmniejszenia o połowę 88 mln. ton jedzenia, marnowanego, co roku w UE. We wtorek odbędzie się głosowanie nad projektem rezolucji, która wzywa Komisję Europejską do ograniczenia restrykcji odnoszących się do darowizn jedzenia oraz do rozwiania wątpliwości dotyczących oznaczeń „daty minimalnej trwałości” i „należy spożyć do”. Władze krajowe oraz zaangażowane strony powinny lepiej edukować konsumentów i

pomóc im w zrozumieniu etykiet: „daty minimalnej trwałości” i „należy spożyć do, z naciskiem na fakt, że można jeść produkty po upłynięciu „daty minimalnej trwałości, stwierdzono w tekście.

 

Rezolucja w sprawie przestrzegania praw podstawowych na Węgrzech

Posłowie ocenią poszanowanie praw podstawowych na Węgrzech w głosowaniu zaplanowanym na środę. Rezolucja stanowić będzie podsumowanie debaty z poprzedniej sesji plenarnej. Posłowie debatowali w kwietniu nad nową węgierską ustawą o edukacji, której głównym elementem jest kwestia Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego. Dyskutowali też na temat zaostrzenia przepisów dotyczących organizacji pozarządowych i osób ubiegających się o azyl.

Źródło: www.flickr.com

Debata o prześladowaniach osób LGBT w Czeczenii

Szokujące doniesienia przez niezależne media rosyjskie oraz organizacje broniące praw człowieka, na temat prześladowań, zatrzymań, zniknięć oraz zabójstw homoseksualnych mężczyzn w Czeczenii, będą przedmiotem debaty we wtorek wieczorem.

 

Relokacja uchodźców: Posłowie wzywają państwa UE do honorowania zobowiązań

Parlament ponowi wezwania, aby państwa członkowskie przeniosły uchodźców z Grecji i Włoch do innych krajów w UE, zgodnie z porozumieniem z września 2015 roku. Mimo, że państwa członkowskie UE zobowiązały się do przeniesienia 160 000 uchodźców z Włoch oraz Grecji do września 2017 roku, dotychczas tylko około 18 000 osób zostało faktycznie przeniesionych, czyli nieco ponad 11% całości. Po dyskusji z udziałem Rady i Komisji, we wtorek rano, posłowie zagłosują nad rezolucją w tej sprawie w czwartek.

 

Jak zakończyć wojnę w Syrii?

Sposoby i środki, które miałyby pomóc w zakończeniu wojny w Syrii, która jest najpoważniejszym kryzysem humanitarnym od czasu II Wojny Światowej, będą przedmiotem debaty z szefową dyplomacji UE Federicą Mogherini, we wtorek. Głosowanie nad rezolucją odbędzie się w czwartek. Przyszłość reżimu Bashar al-Assada, wyzwania stojące przed rozmowami pokojowymi pod auspicjami ONZ, pojednanie narodowe oraz wiarygodne zmiany polityczne, są wśród tematów, które na pewno podejmą zarówno posłowie, jak i Federica Mogherini.

 

Pozostałe tematy sesji

Podczas sesji majowej w Strasburgu przedmiotem obrad będą też takie kwestie jak transport drogowy w UE, gospodarka współdzielenia i kryzys na Bliskim Wschodzie.

Źródło: Biuletyn Polskiej Redakcji Działu Prasowego Parlamentu Europejskiego