Aktualności

2015 Europejskim Rokiem Rozwoju

2015-01-09 11:55

W styczniu rozpoczął się Europejski Rok na rzecz Rozwoju (EYD, European Year for Development), który promowany jest hasłem "Nasz Świat, nasza Godność, nasza Przyszłość" ("Our world, our dignity, our future"). ERR to doskonała okazja, by zapoznać się z różnorodnymi aspektami unijnej współpracy rozwojowej. Decyzja ta związana była z realizacją, ustalonych w 2000 r., Milenijnych Celów Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa i zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej i politycznej, których podsumowanie przypada właśnie na 2015 rok. Świętowanie będzie okazją do podnoszenia w Europie świadomości w kwestii problemów rozwojowych oraz pokazania europejskim podatnikom, że finansowanie projektów pomocowych w najbiedniejszych krajach świata przynosi korzyści całej Europie. Celem ERR jest przede wszystkim dotarcie z informacją do obywateli Unii o współpracy rozwojowej UE i państw członkowskich. Wsparcie zaangażowania i aktywnego zainteresowania obywateli w tej kwestii, nie tylko pozwoli na podniesie świadomości na temat obopólnych korzyści płynących ze współpracy rozwojowej UE, ale także na zwiększenie poczucia wspólnej odpowiedzialności i solidarności.

W ramach ERR 2015 Unia Europejska chce przekazać swoim obywatelom kilka przesłań. Najważniejsze z nich to:

  • Unia Europejska jest globalnym graczem, który stawia czoło dzisiejszym wyzwaniom
  • W coraz bardziej współzależnym świecie, unijna współpraca na rzecz rozwoju przynosi korzyści ludziom w naszych krajach partnerskich, jak i obywatelom UE
  • "Myśl globalnie, działaj lokalnie" - jedna osoba też może dokonać zmiany

 

W ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju będzie podejmowanych 12 różnych tematów, jeden w każdym miesiącu. Oto ich pełna lista:
1. Europa w świecie
2. Edukacja
3. Kobiety i dziewczęta
4. Zdrowie
5. Pokój i bezpieczeństwo
6. Trwały wzrost, godna praca i przedsiębiorstwa
7. Dzieci i Młodzież
8. Pomoc Humanitarna
9. Demografia i migracja
10. Bezpieczeństwo żywności
11. Zrównoważony rozwój
12. Prawa człowieka

Za kształtowanie unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju i realizację działań pomocowych w krajach partnerskich odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju i Współpracy – EuropeAid. Dla zapewnienia spójności między polityką zagraniczną a współpracą na rzecz rozwoju Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) stara się uwzględniać cele rozwojowe we wszystkich swoich działaniach.

Unia Europejska posiada delegatury na całym świecie. Delegatury reprezentują UE w krajach partnerskich i zarządzają programami na rzecz rozwoju i współpracy.
Kształtując politykę, udzielając pomocy i monitorując jej efekty, UE współpracuje z organizacjami międzynarodo­wymi, których zasięg i fachowa wiedza wzbogacają unij­ne zasoby.